“ZASADI DRVO, NE BUDI PANJ”

Građanska inicijativa “ZASADI DRVO, NE BUDI PANJ” pokrenuta je s idejom da svatko može zasaditi drvo i na taj način doprinijeti poboljšanju vlastite životne sredine, a ujedno i dati svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Inicijativu koordiniraju i provode isključivo građani-volonteri, a ideju je pokrenula Varaždinka Mateja Angelina Kramar.

Dani kolektivne sadnje drveća proveli su se na nacionalnoj razini od 25. do 27.10.2019., a na lokalnoj razini sadnji drveta pridružila se i „EKO-ST“, učenička zadruga Ekonomske i upravne škole, Split. U dvorištu škole učenici zadrugari i njihovi voditelji posadili su stablo limuna, te po dvije sadnice ružmarina i lavande.

Učenici sudionici: S. Punda 3.c, T. Čelebija 3.d, E. Olujiić 3.a, I. Šimić 1.a, L. Plazibat 4.e, I. Sablić 4.e, M. Jadrić 3.a, P. Smoljić 3.d, L. Jurišić 3.d, M. Rađa 3.d, E. Kerum 3.d.

Voditelji: I. Čikeš, prof., E. Dragan, prof., J. Radić, prof., a pridružile su im se spremačica  gđa Šima Jurkić i ravnateljica N. Bartulin