Zaštita potrošača

Projekt Učenik – obrazovani potrošač novog doba u središte postavlja učenika modernog potrošača 21. stoljeća. Danas su potrošač i ponašanje potrošača u središtu gospodarskog i političkog života stoga se obrazovanjem obrasci potrošnje oblikuju kako bi utjecaj na društvo, gospodarstvo i tržište rada bilo pravilno usmjereno.

Obrazovanje za zaštitu potrošača ima za cilj potaknuti učenike da na osobnoj razini promišljaju i donose vrijednosno utemeljene odluke vezano za njihove potrebe i želje.

U Hrvatskoj su prava potrošača jamčena temeljen Zakona o zaštiti potrošača koji je usklađen s zakonima EU stoga učenik – hrvatski potrošač uživa ista prava kao i potrošači u EU.

Zakonom su uređena sljedeća pitanja:

  • pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača
  • pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu
  • pravo na pravnu zaštitu potrošača
  • pravo na informiranje i izobrazbu potrošača
  • pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa
  • pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa

letak_mark

Prezentacije: